tajnik@sportskazajednicamedulin.hr   +385 99 3925 827

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

Sportska zajednica općine Medulin poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina i balon dvorane Područne škole Banjole (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 04. rujna 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine. Javiti se mogu sve zainteresirane članice Sportske zajednice općine Medulin, klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Medulin, ali i sportske udruge i grupe građana izvan Općine Medulin.

Svi zainteresirani moraju ispuniti Obrazac prijave za korištenje dvorane i poslati ga na email voditelj@sportskazajednicamedulin.hrZahtjevi za iskazivanje interesa i prijavu zaprimat će se zaključno do 29. rujna 2023. godine do 16 sati.Voditelj sportskih objekata                                                                          Predsjednik SZOM

 

      Josip Radošević                                                                                     Bruno Radoševićprilozi:

- javni poziv

- obrazac prijave